Odmítnout
K dosažení nejvyšší úrovně poskytovaných služeb používá portál cookies, které jsou ukládány v paměti prohlížeče. Podrobné informace o účelu jejich používání a možnostech změny jejich nastavení jsou uvedeny v Politice soukromí.
Kliknutím na PŘIJÍMÁM VŠE poskytujete souhlas s použitím technologií jako cookies a s tím, že Platan Hotels & Resorts Sp. z o.o., Poleczki 23, 02-822, Warszawa bude zpracovávat Vaše osobní údaje získané na internetu, jako jsou IP adresa a identifikátory cookies, pro marketingové účely (včetně automatizovaného přizpůsobování reklam podle Vašich zájmů a měření jejich účinnosti). Změnu nastavení cookies můžete provést v nastavení.
Polityka prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na stronach internetowych administrowanych przez Platan Hotels & Resorts Sp. z o.o. takich jak: newsletter, formularz kontaktowy, rezerwacja. Należą do nich strony: www.klubmila.pl | www.klubmilakamien.pl | www.klubmilazegrzynek.pl | www.eventyklubmila.pl | www.hotelaries.pl | www.halkazakopane.com | www.arieswisla.pl | www.restauracjapolkawisla.pl | www.ariesszczyrk.pl | www.halkaszczyrk.pl

ADMINISTRATOR DANYCH

 • 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach internetowych Platan Hotels & Resorts Sp. z o.o., Warszawa 02-822, Poleczki 23 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9512354237 (dalej: Administrator).
 • 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@platanhotels.pl
 • 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE – RODO.
 • 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 • a) przetwarzane zgodnie z prawem;
 • b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 • Administrator zbiera następujące dane osobowe:
 • a) informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email;
 • b) informacje związane z procesem rekrutacji zawarte w CV przesyłanych na dedykowany adres email.

CEL I PODSTAWA PRAWNA

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:
 • - udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • - marketingu produktów własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)
 • - przesyłania informacji zawartych w newsletterze, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
  Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie newslettera może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłanie takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
 • - przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
 • - realizacji obowiązku prawnego ciążącym na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • - realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitoringu wizyjnego ruchu na terenie Obiektu,

ODBIORCY DANYCH

 • 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych na podstawie stosownych umów (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa) oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
 • 2. Odbiorcami danych osobowych będą również nasi partnerzy handlowi, o ile Państwowyrazili na to zgodę.

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

 • 1. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa.
 • 2. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych.
 • 3. W szczególności, mają Państwo prawo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.
 • 4. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.
 • 5. W celu wykonania swoich praw użytkownik Serwisu może skontaktować się z Administratorem, kontaktując się na adres iod@platanhotels.pl
 • 6. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do określonych celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danychpisząc na adres email: iod@platanhotels.pl
Polityka Cookies

SPOSÓB POZYSKIWANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

 • 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • a) poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
 • b) poprzez gromadzenie plików Cookies.
 • 2. Przy pierwszej wizycie na stronie użytkownik jest informowany o używaniu plików Cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików Cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików Cookies.

  Cookies, czyli tzw. ciasteczka, są małymi plikami danych, zapisywanymi na Twoim urządzeniu przez strony internetowe, z których korzystasz. Odniesienia do Cookies zawarte w niniejszym regulaminie obejmują też inne technologie i sposoby przechowywania danych lub automatycznego dostępu do danych na Twoim urządzeniu. Możemy także korzystać ze znaczników "web beacon", czyli plików przezroczystych obrazów umieszczanych na stronach internetowych w celu monitorowania Państwa aktywności na stronach administrowanych przez Platan Hotels & Resorts Sp. z o.o.
 • 3. W chwili, gdy wszedłeś na naszą stronę, wyświetlono komunikat informujący o korzystaniu przez tę stronę z plików Cookies oraz oferujący możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie pewnych rodzajów takich plików. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „czas życia” ciasteczka (to znaczy czas jego przechowywania) oraz przypisaną wartość, którą jest przeważnie przypadkowy generowany unikalny numer.
 • 4. Aby wyświetlić ten komunikat, musieliśmy użyć pliku cookie. Dalsze korzystanie z niniejszej strony spowoduje umieszczenie na Państwa urządzeniu kolejnych plików Cookies, które są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania. Inne pliki Cookies zostaną umieszczone w Twoim urządzeniu tylko pod warunkiem wyrażenia na to przez Ciebie zgody. Szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów plików Cookies wykorzystywanych przez tę stronę zostały zamieszczone poniżej:
 • 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „Cookies”
 • a) sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
 • b) stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku Cookies.
 • 6. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
 • a) pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
 • b) pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
 • c) pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
 • d) pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
 • e) narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy
 • f) pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 • 7. Niektóre pliki Cookies mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
 • a) doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji
 • b) analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy
 • 8. Poza powyższym nie korzystamy z innych plików cookie w tym serwisie. Niektóre z narzędzi i treści są jednak dostarczane (a w niektórych przypadkach także podlegają hostingowi) przez zewnętrznych dostawców treści. Gdy przeglądasz te treści, tacy zewnętrzni dostawcy mogą zapisywać pliki cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym. Używamy plików Cookies w celu:
 • a) poprawienia funkcjonalności strony, jej struktury lub poprawy szybkości jej działania;
 • b) pomiaru ruchu w Internecie;
 • c) analizowaniu działań reklamowych;
 • d) dopasowania treści oferty do twoich oczekiwań.
 • 9. Korzystając ze strony internetowej administrowanej przez administratora, przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Użytkownik ma możliwość wyłączyć zapisywanie oraz przechowywanie tego rodzaju plików Cookies na urządzeniu.
 • 10. Aktualna lista Cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych na stronie internetowej jest dostępna poniżej:

Kategoria

Okres przechowywania

Cel przechowywania

Google Analytics

2 lata

Wymagany do działania Google Analytics wykorzystywanego do generowania danych statystycznych o tym jak użytkownik korzysta z witryny. Więcej informacji na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook

Do 2 lat

Dane z serwisu Facebook są używane do mierzenia skuteczności reklam za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook, oraz optymalizacji pojawiających się reklam poprzez implementację piksela Facebook. Więcej informacji znajdziesz na:
https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policy/cookies/printable)

Inne

ND

Współpracujemy także z innymi partnerami, jak np. Betasi i odwołujemy się do ich serwerów poprzez skrypty/pixele w celach opisanych powyżej.

 • 11. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, w tym informacji o tym, jakie ustawienia przeglądarki spowodują odrzucanie plików cookies, należy udać się na stronę www.allaboutcookies.org
 • 12. Sprawdź jak zarządzać ustawieniami plików Cookies w popularnych przeglądarkach:
 • 13. Aby wyłączyć śledzenie przez Google Analytics odnośnie do wszystkich witryn, należy wejść na poniższą stronę i pobrać dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics:
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługi analizowania stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerach użytkowników i które umożliwiają analizę korzystania przez użytkowników z danej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są one przechowywane. Na tej stronie internetowej została aktywowana anonimizacja adresu IP, tak by adresy IP użytkowników Google były skracane z wyprzedzeniem w odniesieniu do Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej na potrzeby sporządzania szacunków dotyczących korzystania ze strony przez użytkowników, przygotowywania sprawozdań w zakresie aktywności na stronie i w innych celach związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z Internetu, by świadczyć usługi na rzecz operatora strony.
 • 14. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. BAT gromadzi następujące informacje za pośrednictwem Google Analytics: liczba odwiedzających, adresy URL, z których odwiedzający przechodzą na tę stronę oraz adresy wiarygodnych stron internetowych.
 • 15. Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych zbieranych przez pliki cookie poprzez uruchomienie tzw. blokującego pliku cookie na swoim komputerze – tutaj możesz sprawdzić, jak to zrobić. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics znajdziesz tutaj .
 • 16. Facebook
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pluginy sieci społecznościowej Facebook, FacebookInc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy te mogą być zidentyfikowane na podstawie zamieszczonego logo Facebook lub przycisku "Lubię to". Aby uzyskać więcej szczegółów, skieruj się na stronę https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W chwili odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką internetową a serwerami Facebook.Umożliwia ono otrzymanie przez Facebook informacji o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej (włączając Twój adres IP). W przypadku wciśnięcia przycisku "Lubię to" w trakcie zalogowania na stronie Facebook, dostawca usług umożliwia utworzenie linku do treści zawartej na naszej stronie internetowej. Pozwala to na powiązanie wizyty na naszej stronie z Twoim kontem w portalu Facebook. Zwracamy Twoją uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Facebook jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebook na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli nie chcesz, aby wizyta na naszej stronie internetowej została zarejestrowana przez Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta Facebook przed odwiedzeniem strony.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 • 17. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności administrowanych stron internetowych, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Turistický domov PTTK Szczyrk

Více než 55 let historie a... pohostinství.

Dom Turystyczny

Objevte ducha minulosti

Turistický dům PTTK ve Szczyrku je zařízení s dlouhou historií a tradicí. První aktivity spojené s výstavbou Turistického domu ve Szczyrku se uskutečnily v roce 1957. Samotná výstavba objektu trvala od srpna 1961 do března 1965, kdy byl uveden do provozu jako moderní turistická základna v hornatém srdci Slezských Beskyd.

Začátek nového

Nadčasový šarm

Slavnostní otevření Turistického domu se uskutečnilo 27. března 1965 za účasti mimo jiné tehdejšího předsedy Hlavního výboru pro tělesnou kulturu a turistiku Wlodzimierze Reczka a generálního tajemníka představenstva PTTK Stefana Strogulského.

Autory projektu byli: Wojciech Onitzch a Marian Sulikowski z Miastoprojektu Stolica Południe. V 80. letech 20. století získala budova původní mozaiky, které byly ozdobným prvkem fasády, ale i interiéru. Jedna z mozaik, nápis PTTK, dlouho zdobila fasádu budovy a nahradila neonový nápis ze 70. let.

historia domu turysty
Tradice a pohostinnost

Turistický dům Szczyrk - 40 let činnosti

Turistický dům je od svého založení prázdninovým místem, které se od ostatních zařízení v regionu odlišuje vysokou kvalitou poskytovaných služeb. V zařízení bylo 296 lůžek v 72 jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích, z nichž některé byly vybaveny koupelnou.

Kromě toho zde byla jídelna se 150 místy, společenská místnost, vyhlídková terasa, sauna, tělocvična, dětské hřiště, kadeřnictví a v 80. letech i holičství. V 70. letech 20. století - také obchod Pewex. Byly dny, kdy kuchyně Turistického domu vydávala až 1 600 jídel a personál čítal pravidelně až 120 lidí.

Náročná desetiletí

Dům na stezce

Během své historie prošel Turistický dům PTTK ve Szczyrku mnoha modernizacemi a rekonstrukcemi, aby i nadále splňoval očekávání hostů. V dobách své největší slávy (v období komunismu) byla pro mnoho Poláků vysněnou dovolenkovou destinací. V roce 1999 byla postavena nová část zařízení, která zvýšila počet lůžek na 300 a zlepšila fungování celého domova. Díky své poloze v samém centru Szczyrku byl Turistický dům PTTK výbornou základnou pro pěší, cyklistické nebo lyžařské výlety. Centrum bylo neobvyklé tím, že nepatřilo žádnému dolu ani pracovišti, takže si zde mohl pronajmout pokoj kdokoli.

kultowym domu turysty pttk
kultowy hotel
Zachráněn před zapomněním

Nový příběh...

Turistický dům byl v provozu až do roku 2008, kdy byl vyřazen z provozu kvůli zhoršujícímu se technickému stavu a nutnosti dalších, již rozsáhlých oprav.

Opuštěný objekt stál nevyužitý až do doby, kdy byl prodán společnosti Platan Hotels & Resorts Ltd. Budova byla nakonec zbourána a na jejím částečném půdorysu byl postaven hotel Aries Hotel & Spa Szczyrk.

Nový pětihvězdičkový hotel splňuje vysoké nároky hostů na úspěšný pobyt v horách... stejně jako kdysi bývalý Turistický dům. V novém objektu je hostům k dispozici restaurace Halka, FLY Bar (lobby bar), kanceláře Aries SPA, Aqua Aries - bazén se skluzavkami, až 13 vířivek, sauna a vodní hřiště pro děti. Aries Hotel & Spa Szczyrk nabízí 124 pokojů a apartmá s balkonem.

Stejné místo, nový příběh..

luksusowy hotel
Instagram
@aries_szczyrk

#ariesszczyrk #arieshotelandspaszczyrk